Loading...
CloseNazwa Projektu: OneNight
Klient: Startup Community
Rok: 2017Human Resource Portal

Lekka wersja ciężkiego portalu, która zawiera podstawową funkcjonalność uwierzytelniania/autoryzacji Ajax, niestandardową konfigurację i system komunikatów.