Loading...
CloseNazwa Projektu: Blog CMS
Klient: Startup Community
Rok: 2018Blog CMS System

Zaprojektowany niestandardowy CMS ze wszystkimi funkcjami - dodaj/edytuj zawartość, wewnętrzny system wiadomości, system komentarzy, niestandardową listę, filtry i inne.


Moduł wykorzystuje architekturę o wysokiej wydajności, aby osiągnąć maksymalną wydajność przy dostępnych środkach.